International workshop on ultrasound in gynecologic oncology

Intensive course in gynecologic oncology scanning and implementation of ultrasound into the management of patients with gynecological cancer.

18.-19.5.2018, VFN

cena: 250 EUR

přihlášky: Štepánka Kupcová (e-mail: Kupcovas@seznam.cz)

IVW 2018

6th International Video Workshop (IVW) on Radical Surgery in Gynaecological Oncology
endorsed by ESGO will be held in Prague, April 26th– 28th, 2018

více informací na: www.ivw-prague.cz

M.H.

ESGO akreditace v ČR

15.6.2017 získala Gynekologicko-porodnická klinika FNKV a 3. LFUK jako 3. pracoviště v České republice ESGO akreditaci.

Michael Halaška

Ride for Cancer 2017

Zapojte se do Ride4Women a podpořte boj proti rakovině děložního hrdla

 

Co je Ride4Women?

Již čtvrtým rokem vyrážejí lékaři na cyklojízdu napříč Evropou s cílem zvýšit povědomí o prevenci a léčbě rakoviny děložního hrdla a zlepšit tak kvalitu zdraví žen a chránit jejich životy.

Již druhým rokem po sobě tuto tradiční cyklojízdu zajišťují organizace ESGO (European Society of Gynaecology Oncology) a ENGAGE (European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups).

Letos Ride4Women 2017 přes Oslo až do Vídně , 3. 7. – 16. 7. 2017 – 1.620 km na kole

Letos se zastávkou v Praze, odkud vyrazíme na etapu Praha – Jihlava

Vezměte kolo a přidejte se k lékařům a zdravotníkům z celé Evropy.

Přidejte se, pojeďte s námi 20-30 km nebo i více na trase Praha–Jihlava

KDY- KDE

Start: 14. 7. 2017 v 10:00

Kde: Studničkova 2, 128 00 Praha 2 (Ústav patologie)

Registrace: opoleckah@esgomail.org

Trasa:

https://connect.garmin.com/modern/course/15201867#.WTZ52S8JMFs.email

 

R4W leták final kde-kde(1)

Zápis ze schůze Onkogynekologických center z 1.6.2017

Schůzka Onkogynekologických center

Ministerstvo zdravotnictví, 12.00, 1.6.2017

 

Přítomni (bez titulů):

Peschout, Košťál, Gobel, Novotný, Sák, Presl, Vrána, Minář, Sehnal, Feranec, Kalist, Havelka, Bartoš, Feyereisl, Turyna, Pluta, Cibula, Rob, Halaška, Dušek

 

Doc. Dušek prezentoval analýzy přežití, které jsou poslány jednotlivým centrům.

Doc. Dušek kriticky analyzoval indikátory kvality, které jsou ve vyhlášce o onkocentrech. Bude je třeba zpřesnit a změnit tak, aby tato kriteria byla reálná a odpovídala možnostem  vedené statistiky. Aktualizaci provede skupina Doc.Dušek,Prof. Rob a Prof. Cibula.  Výsledná varianta by měla být vložena do aktualizace vyhlášky MZ.

Jednotlivá onkogynekologická centra prezentovala statistiku svých center.

 

 

 

C51

C52

C53

C54

C56

C58

C50

IF publ.

rad výkony bez OvCa

 

celkem

kontrolní

součet

počet

rad oper

počet

rad oper

počet

rad oper

počet

rad oper

počet

počet

počet

 

 

VFN

362

362

29

17

2

0

111

74

115

33

105

0

164

18

124

FN Motol

325

325

21

15

4

0

116

44

112

48

72

0

0

0

107

Nový Jičín

327

313

14

6

2

0

42

21

155

121

100

0

0

0

148

MOÚ

251

246

19

4

4

1

45

16

112

29

66

0

0

1

50

FN Plzeň

243

232

24

12

2

1

57

22

89

14

60

0

0

3

49

Ostrava

216

210

12

6

0

0

49

24

94

27

55

0

0

0

57

Olomouc

182

169

12

7

5

2

37

20

74

54

41

0

0

1

83

FN Brno

175

165

6

4

0

0

40

10

80

13

39

0

69

3

27

KNTB

166

157

9

3

2

2

34

6

64

14

48

0

0

0

25

FN Hradec Kralové

143

143

8

3

5

1

22

9

71

37

34

3

250

2

50

FN Královské Vinohrady

138

138

15

11

5

2

31

15

51

18

36

9

 101

3

28

Pardubice

141

135

7

5

0

0

18

4

71

43

39

0

0

0

52

UPMD

123

125

7

6

0

0

25

14

52

17

31

10

506

2

37

FN Bulovka

125

120

5

2

0

0

38

12

51

11

26

0

121

0

25

ČB

125

117

9

7

1

0

12

7

53

22

42

0

0

0

36

Jihlava

112

112

8

2

2

1

22

7

48

14

32

0

0

0

24

Ústí nad Labem

119

102

11

4

1

1

33

19

34

11

23

0

2

0

35

 

prof. Cibula prezentoval úspěšný projekt CEEGOG a studie, které jsou řešeny v rámci skupiny.

zapsal:

doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

Onkocentra 2017

Vážení kolegové,               Praha 20.3.2017

Jako každoročně plánujeme schůzku onkogynekologických center. Dle domluvy členů výboru a MZ ČR  a ÚZIS bychom se sešli dne 1.6.2017 – na pracovním jednání Výboru a vedoucích onkogynekologických center. Pozdější termín je volen proto, aby ÚZIS mohl prezentovat oficiálně validizovaná data.

Místnost konání – MZ ČR, 1. patro, místnost 281, čas  zahájení 12.oo,  ukončení cca 15.oo.

1/ Aktualizace personálního složení – prosíme změny poslat ke zpracování vědeckému sekretáři –  doc. Halaškovi, pokud od 3/2016 došlo k personálním změnám ve Vašem centru.

2/ Prezentace – ÚZIS zpracuje data jednotlivých onkogynekologických center – budou odeslána jednotlivým centrům, včetně dat přežití.

Prezentace – Doc. Dušek,  poté je žádoucí – aby se jednotlivá centra prezentovala vlastními daty za rok 2016,  tak jak jsme zvyklí – zejména z pohledu radikality operační léčby.  Tato data bude možno srovnat. Data , která budou oficiální od ÚZIS bude možno zapracovat do vlastních prezentací.

3/CEEGOG – Česká republika – přehled studií, aktivity center

4/ IROP – onkogynekologická péče

5/ Různé

Prosím ev. o návrhy na doplnění programu.

Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

 

 

šablona ppt:

OGC2016sablonaFinal (1)

Cancer in pregnancy and fertility sparing management konference

Cancer in pregnancy and Fertility sparing management of Gynaecological cancers.

Praha, 23.-24. února 2017

1,5 dne trvající mezinárodní state of the art konference na téma onkologické léčby v těhotenství a fertilitu zachovávajících postupů v onkogynekologii.

Přednášející: Michael Halaska, Frédéric Amant, Fedro Peccatori, Dominik Denschlag, Lukáš Rob, E. Cardonick, S. Loibl, D. Haidopoulos, I. Zapardiel, P. Poortmans a další

Záštita: European Society of Gynecological Oncology, European School of Oncology, 3. lékařská fakulta UK

Program a registrace: www.incip2017.com

 

 

Kaňkův den

XXXVI. Kaňkův pražský onkologický den gynekologů 

dne 9.12.2016 v hotelu Pyramida, 9.00 – 16.00

PREKANCERÓZY A ZN VULVY A VAGÍNY

Koordinátor konference:  L. Rob, B. Svoboda, V. Dvořák 

Sekretář konference: A. Havránková

 

Zápis ze schůze Onkogynekologických center a OG výboru z 14.3.2016

Zápis ze zasedání vedoucích onkogynekologických center (OGC) a výboru Onkogynekologické sekce ČGPS a ČLS JEP

14.3.2016, Fakultní nemocnice Motol, Praha

 

Přítomni:

prof. MUDr. Lukáš Rob,CSc., prof. MUDr. David Cibula, CSc.,prim.MUDr.Pavel Bartoš,Ph.D., prim. MUDr. Ivo Blšťák, doc. MUDr. Jiří Špaček,Ph.D., as. MUDr. Luboš Minář,Ph.D., prof.MUDr. Radovan Pilka,Ph.D., doc.MUDr. Zdeněk Novotný,CSc., prim. MUDr. Petr Sák,Ph.D., as.MUDr. Jaroslav Klát,Ph.D, MUDr. Borek Sehnal, Ph.D., prim. MUDr. Zdeněk Adamík,CSc., MUDr. Roman Peschout, doc.MUDr. Milan Košťál,CSc., doc. MUDr.Jaroslav Feyereisl,CSc., doc. MUDr. Eduard Kučera,CSc., doc.MUDr.Michael Halaška,Ph.D.

Nepřítomni:

doc.MUDr.Jiří Sláma,Ph.D.,doc.MUDr.Michal Zikán,Ph.D.

 

Zástupci jednotlivých center prezentovali své výsledky. Přehled uvádí počty nových onkogynekologických pacientek na centrum za rok:

  GYN   Prsa
       
FNM

387

 

89

VFN

365

 

153

Nový Jičín

314

 

78

MOÚ

275

   
Plzeň

232

   
Ostrava

220

   
Olomouc

180

   
Hradec

164

   
Zlín

158

   
FN Brno

146

 

115

Pardubice

144

   
Ústí n L

133

   
FNB

124

 

104

České Budějovice

124

   
Vinohrady

102

   
ÚPMD

92

 

266

 

Prim. Bartoš komentoval diskrepanci mezi počty pacientek referovaných jeho centrem a počty získanými doc. Duškem přes UZIS.

Prof. Cibula prezentoval aktuální stav skupiny CEEGOG a oznámil termín letošní schůze, která bude 20.4.2016.

doc. Dušek, ředitel ÚZIS, prezentoval statistické zpracování indikátorů kvality, kdy je nutné zpracovat novou metodiku vyhodnocování. To bude možné po jmenování nového náměstka LPP ministerstva zdravotnictví.

doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

vědecký sekretář Onkogynekolgické sekce ČGPS a ČLS JEP

Zápis ze schůze Onkogynekologických center a OG výboru z 20.1.2016

Zápis ze zasedání vedoucích onkogynekologických center (OGC) a výboru Onkogynekologické sekce ČGPS a ČLS JEP

20.1.2016, Fakultní nemocnice Motol, Praha

Přítomni:

prof. MUDr. Lukáš Rob,CSc., prof. MUDr. David Cibula, CSc.,prim.MUDr.Pavel Bartoš,Ph.D., prim. MUDr. Ivo Blšťák, doc. MUDr. Jiří Špaček,Ph.D., doc.MUDr. Vít unzeitig, CSc., as. MUDr. Luboš Minář,Ph.D., prof.MUDr. Radovan Pilka,Ph.D., doc.MUDr. Zdeněk Novotný,CSc., prim. MUDr. Petr Sák,Ph.D., prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc., prim. MUDr. Zdeněk Adamík,CSc., MUDr. Roman Peschout, doc.MUDr. Milan Košťál,CSc., doc.MUDr.Jaroslav Feyereisl,CSc., doc. MUDr. Eduard Kučera,CSc., doc. MUDr. Michal Zikán,Ph.D., doc. MUDr. Jiří Sláma,Ph.D., doc.MUDr.Michael Halaška,Ph.D.

Prof. Rob a prof. Cibula referovali o stavu dotačního programu na vybavení Center vysoké specializované zdravotní péče v onkogynekologii. Věstník 17/2015 specifikuje vybavení včetně nových položek, které se ale částečně kryjí s předchozími dotačními programy Evropské unie, které byly určeny na vybavení KOC. Účastníci byli dále upozornění na riziko nutnosti vracení vynaložených financí v případě ztráty akreditace pro onkogynekologii.

Hlasováním 10:7 byl odsouhlasen další postup ve smyslu: dodatek věstníku nekomentovat.

Prof. Cibula prezentoval statistickou analýzu onkogynekologických center, kterou poskytl doc. Dušek, ředitel ÚZIS. Do analýzy jsou t.č. zapojena všechna centra kromě OGC Pardubice, ÚPMD a Zlín. Prof. Cibula poskytne vedoucím OGC kontakt na doc. Duška, aby si každé centrum mohlo vyžádat svá odtajněná data.

Prof. Pilka referoval o jednání týkající se robotické chirurgie.

Prof. Rob a prof. Cibula byli jednohlasně zplnomocněni k jednání s pojišťovnami týkající se tvorby seznamu diagnóz a kódů pro OGC.

Příští schůze OGC a výboru Onkogynekologické sekce bude 14.3.2016, 13.00 v knihovně Gynekologicko-porodnické kliniky FN v Motole. Bude probíhat audit výsledků OGC.

doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

vědecký sekretář Onkogynekolgické sekce ČGPS a ČLS JEP