Schůze výboru Onkogynekologické sekce ČGPS – 23/11/2018 Mikulov

Přítomni (bez titulů) – Cibula, Halaška, Rob, Sláma, Weinberger, Zikán

 

 1. Diskutovány posuny v nasmlouvání výkonů radikálních onkogynekologických operací pouze pro onkocentra. Prof. Rob referuje o podpoře na úrovni MZ i o plánovaných úpravách smluv s pojišťovnami. Z úprav zatím vyjmuty kódy DRG, u kterých vyčkáváno na program „restart DRG“, a kódy robotických výkonů.
 2. Probíhající reakreditace onkocenter. Všechna stávající centra splňují požadavky – předpokladem je, že nedojde k žádným změnám oproti aktuální síti. Pro budoucnost plánováno hodnocení center společnou kooperací mezi odbornými společnostmi, ÚZIS a MZ.
 3. Probrány sporné body doporučeného postupu pro poléčebné sledování gynekologických malignit vypracovaného klinickými onkology. Výbor připraví návrh na rozsah dispenzárních kontrol i kritéria pro triage pacientek vhodných pro časné předání do péče registrujícího gynekologa.
 4. Diskutován obsah a rozsah webových stránek onkogynekologie.com – rozhodnuto o ponechání v aktuální podobě statické informační a kontaktní platformy.
 5. Návrh doc. Halašky na zapojení „mladých“ onkogynekologů a onkogynekologů v tréninku do práce výboru. Po diskuzi spíše zamítnut, neboť počet onkogynekologů v celé ČR je limitovaný a jednotlivé skupiny i týmy již nyní kooperují.

Zapsal: J. Sláma

 

Aktualizace kontaktů

Vážení členové onkogynekologické sekce,

prosíme o laskavou aktualizaci Vašich mailových a telefonických kontaktů.

Příslušné informace směřujte na e-mail vědeckého sekretáře sekce: jiri.slama@vfn.cz

 

 

 

Zápis ze zasedání onkogynekologických center – 28.5.2018 – posluchárna GPK VFN a 1. LF UK

 • Rob prezentoval výsledky voleb do výboru Onkogynekologické sekce ČGPS (bez titulů):

Cibula, Rob, Sláma, Halaška, Zikán, Fišerová, Weinberger

 • Novým předsedou sekce byl zvolen Cibula, místopředsedou Rob, vědeckým sekretářem Sláma
 • Cibula prezentoval část statistických dat získaných od plátců zdravotní péče, které zpracovává doc. Dušek.
 • Dokladem centralizace onkogynekologické péče je, že většina radikálních výkonů je řešena v centrech (např.: 97% radikálních hysterektomií provedeno v onkocentrech), otázkou zůstává správné a jednotné vykazování (kód/DRG)
 • Sehnal referoval o „Restart DRG“ pro onkogynekologii. Výstup bude poslán v kopii prof. Cibulovi (SNGP) a dr. Dvořákovi (ČGPS).
 • Následně proběhla prezentace výsledků jednotlivých onkocenter. V přehledu je uvedena v tabulce.
 • Na zasedání navazovalo setkání českých center participujících v CEEGOG s prezentací akademických a komerčních studií a nabídkou školení pro studijní koordinátorky v centrální kanceláři CEEGOG při VFN.
Centrum N záchytů C50 N „gynekologických“ záchytů
FN Plzeň 221
FN Olomouc 175
FN Brno 83 148
Zlín 160
FN Hradec Králové 238 180
Pardubice 157
MOÚ 265
Nemocnice Na Bulovce 107 105
Jihlava 116
FNKV 84 374
Nový Jičín 321
Ústí nad Labem 133
ÚPMD 475 99
VFN 134 444
FN Ostrava 211
České Budějovice 123
FNM 212

 

 

výstupy:             

 • Oficiální žádost na doc. Duška o zaslání statistických dat jednotlivým centrům před reakreditací (Cibula)
 • Rozeslat seznam DRG pro onkogynekologii (Halaška)

 

 

zapsal:  doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

Onkocentra 2017/2018 + CEEGOG centra

Vážení kolegové,                                         1.5.2018

rádi bychom Vás pozvali na schůzku zástupců onkogynekologických center, které se uskuteční 28. května 2018 v prostorách Gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze – Apolinářská 18!

Setkání se uskuteční v posluchárně (přízemí) od 12.00 do  14.30 hod. Po schůzce onkogynekologických center bude následovat setkání českých CEEGOG center, v čase od 14.30 do  17.00 hod.

Agenda setkání onkogynekologických center:

 • Seznámení s výsledky voleb – Nový výbor Onkogynekologické sekce 2018-2222
 • Jednání na MZ – proplácení kodu onkogynekologické radikální léčby
 • Reakreditace center 2018 – výzva MZ ČR
 • Referování center 2018 – každé centrum si připraví souhrnou prezentaci s jednotlivými dg.-
 • Různé

Po schůzce onkogynekologických center bude následovat setkání českých CEEGOG center, v čase od 14.30 do  17.00 hod.

Agenda CEEGOG:

 • ENGOT a ENGOT studie
 • Rare tumor group
 • Etické komise, smlouvy, rozpočty
 • Kapacita studijních týmů
 • CEEGOG studie v ČR

Návrhy na doplnění agendy jak pro setkání onko center tak CEEGOG prosím zasílejte nejpozději do 10. května.

Prosíme o potvrzení účasti centra – lukas.rob@fnkv.cz a CEEGOG ivana.nohova@vfn.cz

Na shledání za výbor onkogynekologické sekce

Prof. MUDr. David Cibula, CSc.         Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

 

International workshop on ultrasound in gynecologic oncology

Intensive course in gynecologic oncology scanning and implementation of ultrasound into the management of patients with gynecological cancer.

18.-19.5.2018, VFN

cena: 250 EUR

přihlášky: Štepánka Kupcová (e-mail: Kupcovas@seznam.cz)

IVW 2018

6th International Video Workshop (IVW) on Radical Surgery in Gynaecological Oncology
endorsed by ESGO will be held in Prague, April 26th– 28th, 2018

více informací na: www.ivw-prague.cz

M.H.

ESGO akreditace v ČR

15.6.2017 získala Gynekologicko-porodnická klinika FNKV a 3. LFUK jako 3. pracoviště v České republice ESGO akreditaci.

Michael Halaška

Ride for Cancer 2017

Zapojte se do Ride4Women a podpořte boj proti rakovině děložního hrdla

 

Co je Ride4Women?

Již čtvrtým rokem vyrážejí lékaři na cyklojízdu napříč Evropou s cílem zvýšit povědomí o prevenci a léčbě rakoviny děložního hrdla a zlepšit tak kvalitu zdraví žen a chránit jejich životy.

Již druhým rokem po sobě tuto tradiční cyklojízdu zajišťují organizace ESGO (European Society of Gynaecology Oncology) a ENGAGE (European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups).

Letos Ride4Women 2017 přes Oslo až do Vídně , 3. 7. – 16. 7. 2017 – 1.620 km na kole

Letos se zastávkou v Praze, odkud vyrazíme na etapu Praha – Jihlava

Vezměte kolo a přidejte se k lékařům a zdravotníkům z celé Evropy.

Přidejte se, pojeďte s námi 20-30 km nebo i více na trase Praha–Jihlava

KDY- KDE

Start: 14. 7. 2017 v 10:00

Kde: Studničkova 2, 128 00 Praha 2 (Ústav patologie)

Registrace: opoleckah@esgomail.org

Trasa:

https://connect.garmin.com/modern/course/15201867#.WTZ52S8JMFs.email

 

R4W leták final kde-kde(1)

Zápis ze schůze Onkogynekologických center z 1.6.2017

Schůzka Onkogynekologických center

Ministerstvo zdravotnictví, 12.00, 1.6.2017

 

Přítomni (bez titulů):

Peschout, Košťál, Gobel, Novotný, Sák, Presl, Vrána, Minář, Sehnal, Feranec, Kalist, Havelka, Bartoš, Feyereisl, Turyna, Pluta, Cibula, Rob, Halaška, Dušek

 

Doc. Dušek prezentoval analýzy přežití, které jsou poslány jednotlivým centrům.

Doc. Dušek kriticky analyzoval indikátory kvality, které jsou ve vyhlášce o onkocentrech. Bude je třeba zpřesnit a změnit tak, aby tato kriteria byla reálná a odpovídala možnostem  vedené statistiky. Aktualizaci provede skupina Doc.Dušek,Prof. Rob a Prof. Cibula.  Výsledná varianta by měla být vložena do aktualizace vyhlášky MZ.

Jednotlivá onkogynekologická centra prezentovala statistiku svých center.

 

 

 

C51

C52

C53

C54

C56

C58

C50

IF publ.

rad výkony bez OvCa

 

celkem

kontrolní

součet

počet

rad oper

počet

rad oper

počet

rad oper

počet

rad oper

počet

počet

počet

 

 

VFN

362

362

29

17

2

0

111

74

115

33

105

0

164

18

124

FN Motol

325

325

21

15

4

0

116

44

112

48

72

0

0

0

107

Nový Jičín

327

313

14

6

2

0

42

21

155

121

100

0

0

0

148

MOÚ

251

246

19

4

4

1

45

16

112

29

66

0

0

1

50

FN Plzeň

243

232

24

12

2

1

57

22

89

14

60

0

0

3

49

Ostrava

216

210

12

6

0

0

49

24

94

27

55

0

0

0

57

Olomouc

182

169

12

7

5

2

37

20

74

54

41

0

0

1

83

FN Brno

175

165

6

4

0

0

40

10

80

13

39

0

69

3

27

KNTB

166

157

9

3

2

2

34

6

64

14

48

0

0

0

25

FN Hradec Kralové

143

143

8

3

5

1

22

9

71

37

34

3

250

2

50

FN Královské Vinohrady

138

138

15

11

5

2

31

15

51

18

36

9

 101

3

28

Pardubice

141

135

7

5

0

0

18

4

71

43

39

0

0

0

52

UPMD

123

125

7

6

0

0

25

14

52

17

31

10

506

2

37

FN Bulovka

125

120

5

2

0

0

38

12

51

11

26

0

121

0

25

ČB

125

117

9

7

1

0

12

7

53

22

42

0

0

0

36

Jihlava

112

112

8

2

2

1

22

7

48

14

32

0

0

0

24

Ústí nad Labem

119

102

11

4

1

1

33

19

34

11

23

0

2

0

35

 

prof. Cibula prezentoval úspěšný projekt CEEGOG a studie, které jsou řešeny v rámci skupiny.

zapsal:

doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

Onkocentra 2017

Vážení kolegové,               Praha 20.3.2017

Jako každoročně plánujeme schůzku onkogynekologických center. Dle domluvy členů výboru a MZ ČR  a ÚZIS bychom se sešli dne 1.6.2017 – na pracovním jednání Výboru a vedoucích onkogynekologických center. Pozdější termín je volen proto, aby ÚZIS mohl prezentovat oficiálně validizovaná data.

Místnost konání – MZ ČR, 1. patro, místnost 281, čas  zahájení 12.oo,  ukončení cca 15.oo.

1/ Aktualizace personálního složení – prosíme změny poslat ke zpracování vědeckému sekretáři –  doc. Halaškovi, pokud od 3/2016 došlo k personálním změnám ve Vašem centru.

2/ Prezentace – ÚZIS zpracuje data jednotlivých onkogynekologických center – budou odeslána jednotlivým centrům, včetně dat přežití.

Prezentace – Doc. Dušek,  poté je žádoucí – aby se jednotlivá centra prezentovala vlastními daty za rok 2016,  tak jak jsme zvyklí – zejména z pohledu radikality operační léčby.  Tato data bude možno srovnat. Data , která budou oficiální od ÚZIS bude možno zapracovat do vlastních prezentací.

3/CEEGOG – Česká republika – přehled studií, aktivity center

4/ IROP – onkogynekologická péče

5/ Různé

Prosím ev. o návrhy na doplnění programu.

Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

 

 

šablona ppt:

OGC2016sablonaFinal (1)